Homey-bộ điều khiển trung tâm có thể điều khiển nhiều thiết bị từ nhiều thương hiệu. Cách  thêm một thiết bị mới vào Homey như sau:

1. Mở ứng dụng Homey

Mở ứng dụng Homey và chọn  Thiết bị trong thanh tab bên dưới.

2. Tìm thương hiệu thiết bị của bạn

Nhấn vào biểu tượng [+] ở góc trên cùng bên phải và tìm kiếm thương hiệu của bạn và nhấn vào logo .

3. Tìm thiết bị của thương hiệu của bạn

Khi bạn đã tìm thấy thiết bị bạn muốn thêm, hãy nhấn vào biểu tượng của thiết bị . Một hộp thoại sẽ xuất hiện xác nhận nếu bạn muốn tiếp tục. Nhấn  Cài đặt .

4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình

Mỗi thiết bị đòi hỏi một phương pháp khác để thêm nó vào Homey. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình và bạn sẽ được đặt ngay lập tức!